Duurzaamheid

Voor Amacore is maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Onze manier van zaken doen is gebaseerd op het ‘3 P principe: Planet, People en Profit. Onze inzet kent geen grenzen. Gecertificeerd over de hele keten.

Planet

Planet gaat over bijdragen aan de realisatie van een duurzame wereld. In de visserij is een duurzame bron van vis het eerste dat moet worden beschermd en behouden. Visbestanden moeten zorgvuldig worden bewaakt en de bijvangst moet tot een minimum worden beperkt. Vis, verkocht door Amacore, is volledig traceerbaar, van boot tot bord. De visbestanden worden nauwkeurig beheerd en waar nodig worden samenwerkingsprojecten opgezet met verschillende non- profit organisaties om de visbestanden te beschermen en te verbeteren. Om bijvangst terug te dringen, worden innovaties in de visbranche aangemoedigd.

People

Mensen dekken het sociale aspect van duurzaamheid. Bij Amacore streven we naar ideale werkomstandigheden in ons kantoor en in het buitenland. We creëren ontwikkelingskansen voor onze medewerkers, we betalen eerlijke lonen en we tolereren geen kinderarbeid in de visserijketen. Samenwerking met onze partners in de keten is voor ons van het grootste belang. Op deze manier kunnen de beste resultaten worden behaald.

Profit

Winstgevendheid is even zo belangrijk als de andere twee P’s. Een bedrijf dat niet winstgevend is zal nooit duurzaam zijn. Dit is een waarheid voor Amacore, maar ook voor onze leveranciers en klanten. Door eerlijke prijzen te hanteren voor kwalitatief hoge producten, streven wij naar duurzaamheid in de gehele keten..

Door Planet, People en Profit te steunen realistische doelen te stellen, kunnen wij blijven werken aan duurzaamheid. De wereld is het waard!

Onze duurzaamheid labels

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. En juist daarom zijn wij trots om deze labels te voeren.